Kadınlara ‘Eğitim’ Desteği!..

Çocuk
Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir aile ortamından geçiyor. Sağlıklı bir ailenin temellerini ise kadınlar oluşturuyor. Bayrampaşa Belediyesi, kadının toplumdaki ve aile içindeki rolünün daha iyi anlaşı...
EMOJİLE

Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir aile ortamından geçiyor. Sağlıklı bir ailenin temellerini ise kadınlar oluşturuyor. Bayrampaşa Belediyesi, kadının toplumdaki ve aile içindeki rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla Mart ayında başlayıp, Mayıs ayı sonuna kadar sürecek olan ve her Çarşamba düzenlenecek bir seminer dizisi düzenliyor. ‘Kadından Topluma Eğitim’ başlıklı seminer dizisinde, çocuğun çok yönlü gelişiminin desteklenmesi için bilimsel bilgiler, iletişim ve eğitim becerileri ve disiplin yöntemleri kazandırmak, nüfusun yarısını oluşturan kadınların kişisel gelişimlerine destek vermek amaçlanıyor. Kadını yaşadığı çağın, kendi toplumunun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik şartlarından, egemenlik mekanizmalarından haberdar etmenin de hedeflendiği seminerlerde, annelik sürecinde doğru bilgi ve birikime sahip olmamaktan kaynaklanan sıkıntılardan kurtulmanın yolları ve kadındaki atıl kalmış kapasiteyi harekete geçirerek sivil inisiyatif potansiyeli yaratılmasının sağlanmasına çalışılıyor.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen seminerler dizisinin ilki ise 3 Mart Çarşamba günü saat 14:00’da Bayrampaşa Bilgi Merkezi Seminer Salonu’nda gerçekleştirilecek. Seminerler dizisinin ilkinde Ayşe Nilgün Şenormancı, ‘Kadından Topluma Eğitim’ konulu bir konuşma yapacak.

‘Kadından Topluma Eğitim’ seminerlerinin programı ise şöyle:

3.3.2010 – Konuşmacı: Ayşe Nilgün ŞENORMANCI
Konu: Kadından Topluma Eğitim
; Kadın kimliğinin yeniden tanımlanması, kadının toplumsal gücü ve rolü, mutlu, üretken, sağlıklı bir ailenin oluşumunda kadının yeri, sevgi ve erdem toplumunun oluşumunda kadının dönüştürücü etkisi, aile sorunlarının çözümünde iç dinamiklerin kullanılması.

10.03.2010 – Konuşmacı: Hatice Asena ARMAĞAN
Konu: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
; 0–2 yaş bebeklik, 2–5 yaş ilk çocukluk, 7–11 yaş son çocukluk dönemlerinin özellikleri, duygusal, zihinsel, fizyolojik, sosyal gelişim, mutlu ve huzurlu bir çocukluk dönemi için gerekli aile ortamı, kritik yaş dönemleri, yeteneklerin keşfedilmesi, olumsuz karakter özellikleri ve alışkanlıkların önlenmesi, gelişim dönemlerine anne babanın katkısı.

17.03.2010- Konuşmacı: Emine AKAY
Konu: Ergenlik Gelişim ve Eğitimi;
Ergenlik döneminde psikolojik ve biyolojik değişimler, ergenle sağlıklı iletişim yöntemleri, potansiyellerin ortaya çıkarılmasına yönelik pratik tavsiyeler, ergenlik döneminde ahlaki ve dini gelişim ve eğitim, davranış bozuklukları ve çözüm önerileri.

24.03.2010- Konuşmacı: Gülşen ERGANİ
Konu: Kişilik Gelişimi;
Kişilik ve şahsiyet nedir, benlik, karakter ve mizaç özelliklerinin tanımlanması, insanda benlik ve karakter oluşumu, insan şahsiyetini etkileyen faktörler: Aile, okul, medya, tabiat ve mekân.

31.03.2010- Konuşmacı: Nevin Soysal AYDIN
Konu: Çocuk ve Din;
Çocuk ve din arasındaki sıkı ilişki, Eğitim nedir? İnsan üzerindeki etkisi, eğitimle ilgili bakış açıları, eğitimde veraset ve çevre faktörü ve bunların karakter oluşumuna etkisi, Çocukta din duygusunun gelişimi, Allah inancıyla tanışmanın çocuğun ruh sağlığına etkisi, Allah tasavvurunun oluşumu, inancın alışkanlığa dönüşmesi, Rasulullahın sünnetindeki çocuk eğitimi basamakları.

7.04.2010- Fahrunnisa ERDEM
Konu: Ailede Disiplin ve anne baba tutumları;
Disiplin nedir, önemi, disiplinde hedeflenen davranışlar, temel disiplin kuralları, çocuğu dinleme, çocuk ile iletişim, olumsuz disiplin yaklaşımları, olumlu disiplin yaklaşımları, yaygın ana baba tutumları.

14.04.2010- Zeynep TEMİZER ATALAR
Konu: Çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları;
Alt ıslatma, dışkı kaçırma, parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, oyunbozanlık, inatçılık ve çeşitli davranışlık bozuklukları, eşilik eden özellikler, tedavi ve çözüm yolları.

21.04.2010- Konuşmacı: Beyhan TUNCER
Konu: İletişim Psikolojisi;
İletişim Nedir?, İletişimin gerekliliği, İletişim sanatı, Kişi için iletişimin önemi, İletişim türleri, (Sözlü – Sözsüz), İletişimin öğeleri, İletişim kanalları, İletişimi kolaylaştıran etmenler, (- Etkili dinleme, – Beden dili, – Empati, – Ben dili, İletişimde yapılan hatalar)

28.4.2010- Konuşmacı: Nuray YILDIZ – Konu: İnsan İlişkilerinin ahlaki temelleri

05.05.2010- Konuşmacı: Nevin Soysal AYDIN
Konu: Karakter Terbiyesi;
Karakter ve Mizaç özellikleri, çocuğun mizaç özelliklerinin bilinmesi, ilk çocukluk döneminde karakter oluşumu, karakter terbiyesinde yardımcı kuvvetler, çocukta irade gücü, muhakeme yeteneği, ince duygululuk ve derinden kavrayışın geliştirilmesi, ibadetlerin karakter terbiyesine etkisi, çocuğun karakter eğitimiyle anne babanın kişisel gelişimi arasındaki sıkı bağlantı.

12.05.2010- Konuşmacı: Dr. Fatma ÖZTÜRK
Konu: Ruh Sağlığı ve Koruma yolları;
İnsanın varoluşunu sürdürebilmesi için gerekli sosyal-psikolojik-bedensel temel ihtiyaçlar, ruh sağlığının ölçütleri, Depresyon ve korunma yolları, obsesyonlar ve korunma yolları.

26.05.2010- Konuşmacı: Necla KOYTAK
Konu: Sevgi ve Erdem, Toplumunun oluşumunda kadının misyonu

Program tarih ve yeri:
Mart –Mayıs ayları arası her Çarşamba
Yer: Bilim Merkezi Seminer Salonu
Saat: 14:00
Adres: Tuna Sosyal Tesisleri Muratpaşa Mahallesi Sinema Sokak No:1 Kat:3
Bilgi: 0212 493 10 93-94